Villkor och bestämmelser HotelPronto

Vi använder kakor för att webbplatsen ska vara så tillgänglig och användbar som möjligt. Kakor, på engelska cookies, är små textfiler som innehåller data och lagras på din dator. Vissa kakor är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera. Kakorna är säkra och innehåller ingen känslig information.

Acceptera

Villkor och bestämmelser

Resecity.se är en samarbetspartner till HotelPronto.

HotelPronto.com och TotalStay.com är handelsnamn för TotalStay Limited (i villkoren kallade ”TS”, ”HotelPronto” eller ”The Totalstay Group”), registrerat i England och Wales med företagsnummer 03709151. Vår registrerade adress är 64 New Cavendish Street, London W1G 8TB.

Se till att du noggrant har läst igenom alla villkor innan du klickar på knappen “Bekräfta” i slutet av bokningsprocessen. Genom att klicka på “Bekräfta” åtar du dig att vara bunden av dessa villkor.

Om du har några frågor gällande villkoren, kontakta oss då via e-post på customercare@hotelpronto.com.

Vi agerar som ombud beträffande alla bokningar vi tar emot eller gör för din räkning. För alla arrangemang gäller att avtalet är mellan dig och det aktuella arrangemangets leverantör (”leverantören”). När vi gör din bokning ordnar vi så att du kan ingå ett avtal med arrangemangets leverantör. Din bokning med oss lyder under denna byrås villkor och de särskilda bokningsvillkoren för den leverantör du tecknar avtal med. Du tillråds att läsa båda noga innan bokning. Leverantörens villkor kan begränsa eller undanta leverantörens ansvar gentemot dig. Kopior på gällande villkor finns tillgängliga från leverantören vid begäran. Som ombud accepterar vi inget ansvar gällande något avtal som du ingår eller för något boende eller annat arrangemang som du köper (“arrangemang”), ej heller för agerande eller försummelser från någon leverantör eller annan person eller part som är kopplad till din bokning.

Genom att boka med oss godkänner du att:

a. du har läst villkoren som anges i detta dokument och accepterar att vara bunden av dem.

b. du samtycker till att vi använder din information i enlighet med vår sekretesspolicy.

c. du är över 18 år och när du beställer service med åldersrestriktioner, intygar du att du och alla medlemmar i ditt sällskap har tillräcklig ålder för att köpa denna service.

1. Bokningsprocedur

När du har tryckt på knappen “Bekräfta” och HotelPronto har skickat bokningsbekräftelsen, ingår du ett juridiskt bindande avtal med den som tillhandahåller boendet. Härmed godkänner du också att HotelPronto, som ombud för leverantören, debiterar ditt kredit- eller bankkort för bokningens totalkostnad. Att kortet kommer att debiteras av The Totalstay Group. Genom att fortsätta boka boende eller annan service via webbplatsen, godkänner du att du ingår ett kontrakt med leverantören enligt dennes standardvillkor. Om leverantörens villkor finns tillgängliga, strävar vi efter (men lämnar inga garantier för att det sker) att kopiera dem så att de blir tillgängliga för dig.

När du kommer till bekräftelseskärmen, rekommenderar vi dig att skriva ut och spara den innan din e-postbekräftelse kommer fram.

Det är ditt ansvar att kontrollera alla detaljer i bokningen, inklusive ankomstdatum, avresedatum, antal nätter, hotellnamn samt bokade rum. Den som tillhandahåller boendet måste omedelbart informeras om eventuella felaktigheter eftersom vi inte kan garantera att de kan korrigeras vid ett senare tillfälle.

2. Bokningsbekräftelse

Din voucher skickas till dig med e-post. Den måste skrivas ut och lämnas till hotellet när du checkar in. I annat fall kan hotellet neka din bokning eller begära ytterligare en betalning på plats för kostnaden för din vistelse. Denna e-postvoucher är ditt bevis på att hotellbokningen är förhandsbetald. Låt inte hotellet kräva dig på pengar om du vet att du redan har betalat, kontakta oss först så att vi kan göra vårt yttersta för att försöka lösa eventuella dispyter med hotellet.

3. Betalning

Betalningen ska göras i sin helhet vid bokningstillfället enligt vad som anges ovan. Andra betalningsmetoder än de som anges på webbplatsen kan inte accepteras för bokningen. Totalsumman för din vistelse visas på bekräftelseskärmen och skrivs ut på din e-postbekräftelse. Eventuella extrakostnader under din vistelse på hotellet betalas direkt till hotellet. Om du ser en offentliggjord prisuppgift för rummet under din vistelse som är lägre än det pris du betalat hos HotelPronto, kontrollera med hotellet att allt medräknat är detsamma som i priset från HotelPronto vilket är rum, skatter, frukost och lokala skatter (om inget annat anges) och att det inte är några branschmässor eller lokala festivaler under tiden för din vistelse. Du accepterar att under dessa perioder har HotelPronto ingen kontroll över högre priser som hotellen kan ta ut. Notera också att vissa hotell i andra länder även kan ta ut olika lokala eller andra skatter som betalas vid incheckning och som kanske inte ingår i din betalning till HotelPronto. Vi anstränger oss för att informera dig om eventuella tilläggsskatter som kan tillkomma när så är möjligt.

Det är väldigt viktigt för Totalstay Group att förebygga bedrägerier. Vårt system väljer slumpmässigt ut reservationer som säkerhetskontrolleras. Vi kan komma att be dig lämna ytterligare information som exempelvis en kopia av det kreditkort som användes för bokningen. Vid en sådan begäran, kommer vi att be dig lämna en kopia med enbart de första sex och sista fyra siffrorna på kortnumret synliga. Vi lagrar inte denna information på någon fil när säkerhetskontrollen väl är slutförd. Informationen avyttras på ett säkert sätt. Om begärda uppgifter inte kan lämnas, försenas säkerhetskontrollens godkännande och bokningen kan annulleras automatiskt.

Vi förbehåller oss rätten att avboka en bokning om vi tror att kreditkortet har använts i samband med bedrägeri.

4. Betalningssäkerhet

HotelPronto använder säker teknologi när du lämnar dina personuppgifter samt kreditkortsinformation. Teknologin som används är SSL (Secure Sockets Layer), en krypteringsteknologi som är välkänd världen över så du kan känna dig trygg när du lämnar din information till HotelPronto.

5. Försäkring

Vi rekommenderar varmt att du tecknar en personlig reseförsäkring för alla medlemmar i gruppen. De flesta leverantörer kräver detta. Det är ditt ansvar att kontrollera att försäkringen du tecknar är tillräcklig och passar för dina speciella behov. Läs igenom detaljerna på kvittensen och ta med denna på resan.

6. Särskilda önskemål och medicinska behov

Meddela oss vid bokningstillfället om du har några särskilda önskemål. Vi skickar alla sådana önskemål vidare till leverantören men vi kan inte garantera att de blir uppfyllda och vi har inget ansvar gentemot dig om de inte blir det.

Om du eller någon annan i ditt ressällskap har medicinska problem eller handikapp som kan påverka bokningen, är det ett krav vid bokning genom oss att du ger oss fullständig information innan vi bekräftar bokningen. Om leverantören inte kan inkvartera den aktuella personen på lämpligt sätt kan vi inte bekräfta bokningen. Om du inte lämnade fullständig information vid bokningstillfället kommer vi att, för leverantörens räkning, avboka din bokning och lägga på tillämpliga avbokningsavgifter så snart informationen kommer till vår kännedom. Det är också ditt ansvar att leverantören får fullständig kännedom om dina medicinska behov eller speciella kostkrav vid ankomst som en extra säkerhetsåtgärd.

7. Ändringar från dig

Ändringar i din bokning gör du enklast online på vår webbplats eller genom att kontakta oss via e-post på customercare@hotelpronto.com. All begäran om ändringar måste tas emot skriftligen och beror av tillgänglighet samt kostar £20 i ändringsavgift. Vi kommer att försöka hjälpa till och kontakta leverantören för din räkning men kan inte garantera att dina önskemål kan uppfyllas. Om du behöver byta resdatum kan andra priser gälla för de nya datumen. Om hotellet inte har rum för önskat antal personer återgår din bokning automatiskt till ursprunglig status, även om HotelPronto alltid strävar efter att erbjuda ett passande alternativ.

Om du önskar checka ut från hotellet tidigare än väntat, begär då ett utcheckningskvitto från receptionen. Kontakta oss också snarast möjligt efter utcheckningen så att vi kan begära en återbetalning för de outnyttjade nätterna. Om hotellpersonalen bekräftar en återbetalning, se till att du får detta skriftligen för att hjälpa oss att lösa en eventuell dispyt.

8. Avbokningar från dig

Informera oss direkt du blir medveten om att du inte kommer att göra din resa. Dyker du inte upp får du betala ersättning till hotellet men en snar begäran om återbetalning kan leda till ett mer gynnsamt utfall.

För att göra din avbokning online loggar du in under avsnittet “Mitt konto” på HotelPronto webbplats. Klicka på länken “Visa/Ändra” bredvid bokningen för att göra en avbokning. Klicka på länken “Avboka”. Du visas nu en skärm som summerar eventuella avbokningsavgifter som kan tillkomma. Om du vill fortsätta med avbokningen klickar du på knappen “Bekräfta avbokning”. Om du inte vill fortsätta i det här läget, klickar du istället på knappen ”Ångra”. Din avbokning bearbetas inte förrän du klickar på knappen “Bekräfta avbokning”. Om du inte klickar på knappen ”Bekräfta avbokning” och inte anländer till hotellet, behandlas din bokning som att du inte har dykt upp och du får betala hela kostnaden. När vi har tagit emot din avbokning skickas automatiskt en bekräftelse till dig med e-post.

Du kan också avboka genom att kontakta HotelPronto per e-post på customercare@hotelpronto.com och ange din bokningsreferens från HotelPronto. Eventuella avbokningsavgifter kan tillkomma vid avbokningen. Dessa fastställs av leverantören för boendet. Vi gör vårt yttersta för att snarast möjligt meddela dig om eventuella avbokningsavgifter som kan tillkomma.

Du måste kontrollera de specifika avbokningskostnader som gäller för din bokning. Dessa visas väl synligt i varukorgen på betalsidan och i konfirmationsdokumentet. Samtliga avbokningar måste inkomma genom avbokning Online enligt ovan beskrivning eller via ett email till HotelPronto. Det är ditt ansvar att garantera att alla avbokningar är korrekt insända.

Om du anländer efter kl. 17.00 till hotellet rekommenderas du att ringa dit och meddela detta (telefonnumret finns på din e-postbekräftelse). Om du inte anländer till hotellet på bokningens första natt, kan hela bokningen annulleras och du får betala hela kostnaden.

9. Ändringar och avbokningar från leverantören

Om den som tillhandahåller boendet ändrar eller avbokar din bokning, och förutsatt att vi har informerats av dem, kommer vi att informera dig så snart som möjligt och försöker se till att det aktuella hotellet letar efter ett alternativt boende så snabbt och effektivt som möjligt. Det är inte alltid möjligt för oss att meddela dig om eventuella ändringar innan din avresa. I den händelse att den som tillhandahåller boendet avbokar, har vi inget ansvar gentemot dig att göra återbetalningar eller betala någon kompensation.

Vi gör vårt bästa för att rätta till felaktigheter och försummelser så snart som möjligt efter det att de kommit till vår kännedom. Det kan dock finnas tillfällen då fel uppstår, som pris, produkt, service eller annan information som visas eller presenteras felaktigt. I sådana fall förbehåller vi oss rätten att annullera bokningen varpå en fullständig återbetalning sker till dig.

10. Vårt ansvar för din bokning

Ditt avtal är med leverantören och dennes bokningsvillkor gäller. Som ombud accepterar vi inget ansvar för arrangemangets faktiska villkor. Vårt ansvar begränsas till att utföra bokningen enligt dina instruktioner. Vi accepterar inget ansvar för någon information om arrangemangen som vi lämnar vidare till dig i god tro. I den händelse vi anses ansvariga gentemot dig på någon grund, uppgår vår maximala betalningsskyldighet till dig till den dubbla kostnaden av provisionen vi tjänar på din bokning (eller till lämplig proportion av denna om inte alla i bokningen påverkas). Vi utesluter eller begränsar inget ansvar för dödsfall eller personskada som uppkommer som ett resultat av vår försumlighet.

11. Klagomål

Om du vill framföra klagomål ska eventuella frågor eller bekymmer riktas direkt till ledningen eller någon annan representant för leverantören under din vistelse. Om de inte kan lösa ditt klagomål kontaktar du oss omedelbart på vårt akutnummer som finns angivet på din hotellvoucher. Om du inte följer denna rutin får både vi och leverantören sämre möjligheter att utreda och rätta till ditt klagomål. Som ett resultat av detta kan den kompensation från leverantören som du eventuellt är berättigad till reduceras.

Det är till hjälp för oss om du samlar så mycket bevis som möjligt, exempelvis fotografier. Notera också att varken vi eller leverantören kan hållas ansvariga för några extrakostnader som du åsamkar dig om du söker ett annat boende utan vår kännedom eller vårt medgivande.

Känner du fortfarande att klagomålet inte har lösts, skriv då ner det tillsammans med all information om åtgärder som du redan har vidtaget och skicka det till oss på customercare@hotelpronto.com inom 7 dagar efter din hemkomst.

TS arbetar efter följande tidsschema:

i. en bekräftelse skickas inom tre arbetsdagar

ii. en lägesuppdatering inom 14 arbetsdagar

iii. ett innehållsrikt svar och en slutsats inom 28 arbetsdagar

Notera att all hjälp från TS avseende klagomål sker som en välvillig gest i vår egenskap som ombud för leverantören. Leverantören godkänner att TS kan hantera klagomål för deras räkning enligt vad som anges ovan, dock kommer inga återbetalningar eller kompensationer att utgå om vi inte uttryckligen ombeds av leverantören.

12. Hotellfaciliteter

Du accepterar att tillgängligheten för alla faciliteter som anges för varje hotell kontrolleras av det enskilda hotellet och HotelPronto kan därmed inte hållas ansvariga om dessa faciliteter inte är tillgängliga för dig under din vistelse. Om någon facilitet är särskilt viktig för dig ska du kontrollera med HotelPronto eller hotellet att denna facilitet är tillgänglig under tiden för din vistelse. Notera att speciellt simbassänger och luftkonditionering endast är tillgängliga säsongsvis och att det är ditt ansvar att kontrollera huruvida de är tillgängliga eller inte under din vistelse.

Du accepterar att om bilparkering ingår i hotellets faciliteter, betyder detta att hotellet tillhandahåller parkeringsplatser. Du accepterar att tillgänglighet och kostnad för bilparkering fastställs av det enskilda hotellet. Det är ditt ansvar att kontrollera tillgänglighet och kostnad för den bilparkering som respektive hotell tillhandahåller. Kontaktuppgifter för varje hotell som kan bokas via denna webbplats anges också på webbplatsen.

Det är ditt ansvar att vid bokningen se till att du har bokat rätt rumstyp för dina behov. All information om rumstyper och antal personer som kan bo i rummet finns tillgänglig på sökskärmen och ska dubbelkontrolleras i din e-postbekräftelse. Rumstyper finns tillgängliga enligt följande:

• Enkelrum – Innehåller en enkelsäng. Lämpligt för en person. Notera att om din bokning gäller ett vandrarhem så KAN enkel beteckna en enkelsäng i en sovsal.

• Tvillingrum – Lämpligt för två personer. Notera att tvillingrum inte alltid är tillgängliga i USA.

• Dubbelrum – Innehåller en dubbelsäng eller två enkelsängar som ställts ihop till en dubbel. Lämpligt för två personer. I USA och Kanada KAN ett dubbelrum innehålla två dubbelsängar och alltså rymma upp till 4 personer.

• Dubbelrum för en person – Innehåller två enkelsängar eller en dubbelsäng. Lämpligt för en person.

• Trippelrum – Innehåller en tvilling- eller dubbelsäng + extrasäng eller 2 dubbelsängar. De flesta hotell har inte en säng i fullstorlek till varje gäst. Lämpligt för tre personer.

• Fyrbäddsrum – Lämpligt för fyra personer. Notera att rummet kanske inte innehåller fyra enkelsängar utan kan innehålla två dubbelsängar.

• Barnsäng – Ofta en hopfällbar säng, lämplig för barn under 18 år.

• Spjälsäng – Lämplig för barn under 2 år.

Observera att rumstyp och –storlek kan variera från land till land. Tillgängligheten på barnsängar eller spjälsängar kan heller inte garanteras och varierar från hotell till hotell. Notera också att vi inte är ansvariga för externa problem utanför hotellets kontroll som exempelvis lokala byggnadsarbeten.

13. Bedömning och servicestandard

Alla bedömningar har angetts av aktuell leverantör. De är avsedda att ge en vägledning till vilken service och vilka faciliteter du kan förvänta dig. Standard och bedömningar kan variera från leverantör till leverantör. Vi kan inte garantera riktigheten för någon angiven bedömning.

14. Dokumentation och information

Alla beskrivningar och allt innehåll på vår webbplats eller som på annat sätt härrör från oss finns där för leverantörens räkning och är avsedda att presentera en allmän uppfattning om vilken service som tillhandahålls. All information om relevant service finns inte med. Alla produkter och all service som visas beror av tillgänglighet. Kontakta oss om du behöver ytterligare information så kan vi hjälpa dig med detta.

Fotografier och bilder kan vara en vägledande eller allmän återgivning. HotelPronto gör sitt yttersta för att säkerställa att de bilder som används är vägledande för produkten som säljs och att de är aktuella. Vi kan dock inte garantera deras exakthet. Foton visar inte nödvändigtvis rum som är anvisade för gäster och kan vara av andra rumstyper än de bokade, t.ex. standard, superior, deluxe osv.

15. Force Majeure

Force majeure betyder att varken vi eller leverantören betalar någon kompensation till dig om vi måste avboka eller ändra din bokning på något sätt genom oförutsägbara omständigheter utanför vår kontroll. Detta kan exempelvis innefatta krig, krigshot, terrorism och dess konsekvenser eller hot från sådan aktivitet, upplopp, agerande från någon regering eller annan nationell eller lokal myndighet, facklig konflikt, naturkatastrof eller kärnkatastrof, brand, ogynnsamma väder-, havs- eller isförhållanden.

16. Lag och domstol

I den mån vi har något ansvar gentemot dig för något som uppkommer ur våra förpliktelser gentemot dig som ombud, kommer eventuella rättsliga åtgärder att i alla avseenden styras av engelsk lag och du samtycker till att underkasta dig den exklusiva jurisdiktionen av domstolarna i England och Wales.

Ditt kontrakt med huvudmannen styrs av och lyder under lag och jurisdiktion för det land där huvudmannen är baserad eller annat land som anges i deras villkor.

17. Sekretesspolicy

Klicka på länken ”Sekretesspolicy” i det nedre statusfältet på vår webbplats för att se vår sekretesspolicy.

Hotellsökning

Vart vill du åka?

Hotellnamn (ej obligatoriskt)

När vill du åka? Nätter
Datum för utcheckning Rum
Vuxna Barn (2-17) Spädbarn
Sök

Användning av denna webbplats omfattas av våra Villkor och bestämmelser . Säkerhetspolicy

Resecity.se

Drivs av